19 nov. 2013

hepatic flow

El Maestro todo lo da, y asi todo le es dado.
Tao Te King

Surto d'un intensiu d'hemodinamica hepatica. El ponent, bon amant, ha construit la situacio a foc molt lent: una vena aqui, una vena alla, molts de numeros relacionant-se entre si amb una cadencia ritmica i harmoniosa. Fins que de sobte tot encaixava i la clarividencia era absoluta... durant uns segons. De postre, sentencia culinaria: "com veieu, el fetge es mes complicat que un broquil: el fetge son dos broquils". Es complex. Es resumeix facilment, pero, en que no es pot comprendre l'inflow sense tenir en compte l'outflow. Ja ho deien els vells.

No hay comentarios:

Publicar un comentario